webkwestie

Vulkanen, Geisers, Aardbevingen en Warmwaterbronnen

Je kunt voor je werk in totaal 100 punten verdienen. De puntenverdeling werkt zo:

AARDBEVINGEN

5 punten

Ik gebruik alleen het woord platen / schotsen.

10 punten

Ik gebruik de woorden platen / schotsen en verschuivingen.

15 punten

Ik gebruik de woorden platen / schotsen, verschuivingen, spanningen en epicentrum.

Ik weet alleen hoe de schaalverdeling heet.

Ik weet welke kracht deze aardbeving heeft en hoe de schaalverdeling heet.

Ik weet welke kracht deze aardbeving heeft, hoe de schaalverdeling heet en hoe het apparaat heet waarmee je de schaalverdeling meet.

In mijn antwoord staat hoe snel ik de aardbeving voel.

In mijn antwoord staat hoe snel ik de aardbeving voel en hoe goed ik de aardbeving kan voelen.

In mijn antwoord staat hoe snel ik de aardbeving voel, hoe goed ik de aardbeving kan voelen en waar ik de aardbeving kan meten.

VULKANEN

5 punten

Ik kan een voordeel van het wonen bij een vulkaan noemen en denk daarbij aan de grond.

10 punten

Ik kan een voordeel van het wonen bij een vulkaan noemen en denk daarbij aan de grond en ik kan aangeven of ik er wel of niet wil wonen.

15 punten

Ik kan een voordeel van het wonen bij een vulkaan noemen en denk daarbij aan de grond, ik kan aangeven of ik er wel of niet wil wonen en waarom ik dat vind.


Ik gebruik in mijn antwoord het woord: magma.

Ik gebruik in mijn antwoord de woorden: magma en binnenste van de aarde.

Ik gebruik in mijn antwoord de woorden: magma, binnenste van de aarde, lava en aswolken.


Ik teken alleen wat er buiten de vulkaan te zien is.

Ik teken wat er buiten en binnen de vulkaan te zien is.

Ik teken wat er buiten en binnen de vulkaan te zien is en wat er onder de vulkaan, in de bodem gebeurt.

GEISERS

5 punten

Ik kan niet zo duidelijk uitleggen wat een geiser is en hoe die werkt.

10 punten

Het lukt me redelijk om te vertellen wat een geiser is en hoe die ontstaat.

15 punten

Ik weet heel goed te beschrijven wat een geiser is en hoe die werkt.

Het is me niet (goed) gelukt om te vertellen wat geisers en vulkanen met elkaar te maken hebben.

Ik begrijp wel dat geisers en vulkanen iets met elkaar te maken hebben, maar hoe dat precies zit, weet ik niet zo goed.

Het ontstaan van vulkanen en geisers hebben met elkaar te maken en ik kan dat ook heel goed uitleggen.

Ik heb maar een plaats kunnen vinden met geisers.

Ik heb twee of drie plaatsen op aarde weten te vinden met geisers.

Ik heb meer dan vier plaatsen op aarde weten te vinden waar je geisers kunt bekijken.

WARMWATERBRONNEN

5 punten

Ik kan niet zo duidelijk uitleggen wat een warmwaterbron is en hoe die werkt.

10 punten

Het lukt me redelijk om te vertellen wat een warmwaterbron is en hoe die ontstaat.

15 punten

Ik weet heel goed te beschrijven wat een warmwaterbron is en hoe die werkt.

Het is me niet (goed) gelukt om te vertellen wat geisers en warmwaterbron met elkaar te maken hebben.

Ik begrijp wel dat geisers en warmwaterbron iets met elkaar te maken hebben, maar hoe dat precies zit, weet ik niet zo goed.

Het ontstaan van warmwaterbron en geisers hebben met elkaar te maken en ik kan dat ook heel goed uitleggen.

Ik heb niet kunnen vinden wat ze op IJsland met warmwaterbronnen doen.

Ik heb maar één toepassing kunnen vinden wat ze op IJsland met warmaterbronnen doen.

Ik heb twee of meer toepassingen gevonden wat ze op IJsland met warmwaterbronnen doen.

WERKSTUK - SPREEKBEURT - POWERPOINT

0 - 20 punten

Je hebt je niet goed gehouden aan de afspraken over hoe je het werk zou indelen.

Je hebt veel tekst van internet rechtstreeks gekopieerd zonder het in eigen woorden te schrijven.

Je werk is ook lastig om te lezen of om naar te luisteren. Je springt van de hak op de tak.

Op elke bladzijde (dia) staan meer dan twee spellingfouten.

Je werkstuk of powerpoint heb je niet zo mooi afgewerkt. Het zou er fraaier uit kunnen zien.

Je spreekbeurt was nogal saai en je hebt ook weinig laten zien.

20 - 35 punten

Je hebt redelijk gehouden aan de indeling zoals die is beschreven. Een enkel onderdeel klopt niet.

Je hebt echt mijn best gedaan om in eigen woorden te schrijven, alleen het lukt niet overal om dat te doen.

Je hebt een leuk verhaal geschreven en heb bij het maken gelet op schrijf- en spelfouten. Er zit maar een enkele spellingfout in.

Je werkstuk of powerpoint heb je redelijk netjes verzorgd. Het kunt zien dat

Je spreekbeurt was best aardig om naar te luisteren, maar hier en daar bleef je te lang bij een onderwerk stil staan en en bij andere juist weer te kort.

35 - 40 punten

Je heb een leuk verhaal geschreven en heb bij het maken gelet op schrijf- en spelfouten.

Je kunt heel goed zien dat je alles in eigen woorden hebt opgeschreven. Moeilijk woorden heb je ook prima uitgelegd, zodat iedereen ze kan begrijpen.

Je hebt geen schrijf- of spellingfouten gemaakt.

Je kunt wel aan je werkstuk of powerpoint zien dat je ook veel aandacht hebt besteed aan de verzorging. Het zag er keurig uit.

Je hebt een boeiend verhaal verteld. Iedereen zat goed te luisteren.

Hoeveel punten heb je bij elkaar?

  • 85 - 100 punten: Je bent een expert op het terrein van vulkanen, aardbevingen, geisers en warmwaterbronnen. Misschien moet je later geoloog worden?
  • 60 - 85 punten: Je hebt redelijk goed je best gedaan om veel van deze onderwerpen te weten te komen. Het is niet overal even goed gelukt, maar je hebt er toch veel van opgestoken.
  • minder dan 60 punten: Je hebt je onvoldoende ingespannen om de nodige informatie over deze onderwerpen te vinden. Ook heb je tijdens je spreekbeurt, powerpoint of werkstuk er een beetje met de pet naar gegooid.